Tư vấn mua bán nhà đất

Luật sư tư vấn về các vấn đề có liên quan đến việc mua bán nhà đất, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong giao dịch.

Tư vấn về hình thức hợp đồng, Cách thức lập hợp đồng mua bán nhà đảm bảo đúng quy định, đầy đủ các nội dung cần có của một hợp đồng mua bán nhà.Tư vấn hoàn thiện hợp đồng, đảm bảo hợp đồng không bị vô hiệu.

Tư vấn thẩm tra về nhà ở đảm bảo hạn chế rủi do trong việc mua bán

An Bình cung cấp đầy đủ các dịch vụ nhà đất.